Utdanningstilbud

Utdanningstilbud
Briskeby videregående skole tilbyr en rekke utdanningsprogram og programområder. I tillegg samarbeider vi med nærliggende skoler om opplæring i andre utdanningsprogram. Elevene tar da fellesfagene (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving) på Briskeby og programfagene på samarbeidsskolene.

Våre utdanningsprogram og programområder
StudieforberedendeYrkesforberedende
Studieforberedende utdanningsprogram er et felt vi har lang og god erfaring med. Disse programområdene gir stor valgfrihet i forhold til fremtidig utdanning og yrkesvalg ettersom generell studiekompetanse kvalifiserer til de fleste fag og linjer på høyskole og universitet. En stor fordel med studieforberedende er at det også gir et par år ekstra til å tenke og utvikle seg før man sikter seg inn på et endelig utdanningsløp. I tillegg kan studieforberedende lede til yrker som for mange oppleves som mer hørselsvennlige med mindre støyende arbeidsmiljø. Ulempen med studieforberedende er at det kan oppleves som starten på et langt utdanningsløp og inneholder mye teori. Men, på Briskeby får du den best tenkelige oppfølgingen og har svært gode sjanser til å gjennomføre på best mulig måte.

Usikker på hva du skal bli/gjøre? utdanning.no har en oversikt over interessetester som kan være et godt sted å starte!

Tilbud om plass på et utdanningsprogram gis under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere, eller ledig plass på programmet. Søker må også oppfylle formelle krav som ungdomsrett/fullføringsrett, ha en hørselsutfordring og utbytte av talespråklig opplæring.

I samarbeid med Viken fylkeskommune tilbyr Briskeby videregående skole as også andre utdanningsprogram. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

Søke Stipend Elevtjeneste Besøke
Yrkesforberende utdanningsprogram er et område i sterk vekst hos oss. Mange ønsker en utdanning som raskt gjør en kvalifisert til jobb og det er den store styrken til yrkesforberedende. Er man sikker på hva man vil gjøre i livet kan derfor yrkesforberedende være et smart valg. Ulempen er at man må foreta valget tidlig og det kan være krevende å senere eventuelt ta påbygg for å få generell studiekompetanse. Arbeidsmiljøene man møter kan også være utfordrende for mennesker med nedsatt hørsel grunnet støy.

Usikker på hva du skal bli/gjøre? utdanning.no har en oversikt over interessetester som kan være et godt sted å starte!

Helse- og oppvekstfag
Vg1
Barne- og ungdomsarbeiderfag
Vg2

Spesialisering for Vg2 baseres på Vg1-klassen(e)s ønsker. 
Helsearbeiderfag
Vg2

Spesialisering for Vg2 baseres på Vg1-klassen(e)s ønsker. 
Salg, service og reiseliv
Vg1
Salg og reiseliv
Vg2

Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Vg1

Informasjonsteknologi / medieproduksjon
Vg2

Spesialisering for Vg2 baseres på Vg1-klassens ønsker.

Tilbud om plass på et utdanningsprogram gis under forutsetning av tilstrekkelig antall søkere, eller ledig plass på programmet. Søker må også oppfylle formelle krav som ungdomsrett/fullføringsrett, ha en hørselsutfordring og utbytte av talespråklig opplæring.

I samarbeid med Viken fylkeskommune tilbyr Briskeby videregående skole as også andre utdanningsprogram. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

Søke Stipend Elevtjeneste Besøke

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring