Stipend

Alle elevene ved Briskeby videregående skole kan søke stipend og/eller lån gjennom Statens Lånekasse.

Alle elever kan få utstyrstipend, både hybelboere og elever som bor hjemme.

Man kan søke om bostipend, grunnstipend og utstyrstipend.

VIKTIG!

Elever som skal ta videregående opplæring kan ikke søke stipend før tidligst 10.07.2023.

I noen deler av landet er det 01.08.2023 som gjelder (knyttet til 2. inntak). Søker du før dette vil man få beskjed om at man ikke har skoleplass, eller ikke er kunde hos Lånekassen.

Dette rett og slett fordi Lånekassen ikke tar imot søkander enda.

*Du må ha MinID for å kunne søke.