Stipend

Alle elevene ved Briskeby videregående skole kan søke stipend og/eller lån gjennom Statens Lånekasse.

Alle elever kan få utstyrstipend, både hybelboere og elever som bor hjemme.

Man kan søke om bostipend, grunnstipend og utstyrstipend.

*Du må ha digital ID for å kunne søke.