Søke – Briskeby videregående skole

PS! DET ER IKKE FOR SENT Å BLI ELEV PÅ BRISKEBY VGS! Kontakt oss!

Søke

PS! Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Briskeby ligger i Buskerud fylke. Søknadsfristen er 1. februar. Men, vi har også løpende inntak resten av året. Det med forbehold om at vi har ledige plasser på programområdet du ønsker.

Du søker skoleplass på eget søknadsskjema, gjerne ved hjelp av rådgiver på den ungdoms- eller videregående skolen du går på. Søknaden skal inneholde audiogram, for å dokumentere hørselstapet ditt, en vurdering av ditt behov for særskilt tilrettelagt undervisningstilbud og vitnemål/kompetansebevis dokumentasjon på tidligere fullført skolegang.

Søknadsskjema (.pdf)
PS! Søknad må sendes på papir, men skjemaet kan fylles ut digitalt.

Inntaksreglement

Ønsker du hjelp til utfylling av søknad eller har andre spørsmål? Ta gjerne ta kontakt med rådgiver på Briskeby videregående skole.


© Briskeby videregående skole as 2019 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring