Søke

PS! Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Briskeby ligger i Viken fylke. Søknadsfristen er 1. februar. Men, vi har også løpende inntak resten av året. Dette betyr at du også kan begynne hos oss midt i skoleåret, forutsatt at vi har ledige plasser på programområdet du ønsker. Ønsker du å bytte skole utenom søknadsvinduet, eller er du for sent ute? Kontakt oss!

Du søker skoleplass på eget søknadsskjema, gjerne ved hjelp av rådgiver på den ungdoms- eller videregående skolen du går på.

Hvem kan bli elev hos oss?

  • Du må ha nedsatt hørsel eller en annen dokumentert hørselsrelatert tilstand eller utfordring.
  • Du må være ungdom med rett til videregående opplæring, eller voksen med fullføringsrett og/eller gjennom tiltak fra NAV. 

Søknaden skal inneholde:

  • Audiogram, for å dokumentere hørselstapet ditt (dette har du sannsynligvis allerede, men hørselstest kan tas på nærmeste hørselssentral eller hos privatpraktiserende audiograf)
  • En vurdering av ditt behov for særskilt tilrettelagt undervisningstilbud (PPT, spesialpedagogisk ansvarlig på skolen din eller fra audiopedagog)
  • Karakterutskrift, vitnemål eller kompetansebevis som dokumentasjon på tidligere fullført skolegang (dette får du etter avsluttet ungdomsskole, eller fra din vgs)
PS! Har du ikke all dokumentasjon du trenger? Ta kontakt med oss og avtal eventuell ettersending.

Er det noe du er usikker på, snakk med rådgiver på skolen din, eller kontakt oss direkte.

Søknadsskjema skoleåret 23-24 (.pdf)
PS! Søknad må sendes på papir, men skjemaet kan fylles ut digitalt.

Inntaksreglement

Ønsker du hjelp til utfylling av søknad eller har andre spørsmål? Ta gjerne ta kontakt med rådgiver på Briskeby videregående skole.


Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring