Søke

PS! Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Briskeby ligger i Viken fylke. Søknadsfristen er 1. februar. Men, vi har også løpende inntak resten av året. Dette betyr at du også kan begynne hos oss midt i skoleåret, forutsatt at vi har ledige plasser på programområdet du ønsker. Ønsker du å bytte skole utenom søknadsvinduet, eller er du for sent ute? Kontakt oss!

Du søker skoleplass på eget søknadsskjema, gjerne ved hjelp av rådgiver på den ungdoms- eller videregående skolen du går på.

Hvem kan bli elev hos oss?

  • Du må ha nedsatt hørsel eller en annen dokumentert hørselsrelatert tilstand eller utfordring.
  • Du må være ungdom med rett til videregående opplæring, eller voksen med fullføringsrett og/eller gjennom tiltak fra NAV. 
På grunn av Corona-epidemien har utdanningsdirektoratet innført noen midlertidige regler i forhold til inntak på friskoler. Dette gjelder også for Briskeby. 

Det er åpnet opp for at friskoler kan ta inn flere søkere enn det skolen er godkjent for. 

  • Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen våren 2020 og som ikke har bestått ett eller flere fag.
  • Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som er ferdig med læretiden våren 2020 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev.
  • Søkere som er permitterte eller arbeidsledige.

Søknaden skal inneholde:

  • Audiogram, for å dokumentere hørselstapet ditt (dette har du sannsynligvis allerede, men hørselstest kan tas på nærmeste hørselssentral eller hos privatpraktiserende audiograf)
  • En vurdering av ditt behov for særskilt tilrettelagt undervisningstilbud (PPT, spesialpedagogisk ansvarlig på skolen din eller fra audiopedagog)
  • Vitnemål/kompetansebevis dokumentasjon på tidligere fullført skolegang (dette får du etter avsluttet ungdomsskole, eller fra din vgs)

Er det noe du er usikker på, snakk med rådgiver på skolen din, eller kontakt oss direkte.

Søknadsskjema skoleåret 21-22 (.pdf)
PS! Søknad må sendes på papir, men skjemaet kan fylles ut digitalt.

Søknadsskjema skoleåret 22-23 (.pdf)
PS! Søknad må sendes på papir, men skjemaet kan fylles ut digitalt.

Inntaksreglement

Ønsker du hjelp til utfylling av søknad eller har andre spørsmål? Ta gjerne ta kontakt med rådgiver på Briskeby videregående skole.


Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring