Søke – Briskeby videregående skole

PS! DET ER IKKE FOR SENT Å BLI ELEV PÅ BRISKEBY VGS! Kontakt oss!

Søke

Fagtilbud Stipend Elevtjeneste Besøke? Råd & Veiledning

PS! Lurer du på hvordan det er på Briskeby? Vi tilbyr hospitering, det vil si kortitdsopphold på 1-3 dager. Det vil da blant annet være mulig å delta i vanlig undervisning og i elevaktiviteter etter skoletid. Det er bare å kontakte oss!

Søke
Briskeby ligger i Buskerud fylke. Søknadsfristen er 1. februar. Men, vi har også løpende inntak resten av året. Det med forbehold om at vi har ledige plasser på programområdet du ønsker.

Du søker skoleplass på eget søknadsskjema, gjerne ved hjelp av rådgiver på den ungdoms- eller videregående skolen du går på. Søknaden skal inneholde audiogram, for å dokumentere hørselstapet ditt, en vurdering av ditt behov for særskilt tilrettelagt undervisningstilbud og vitnemål/kompetansebevis dokumentasjon på tidligere fullført skolegang.

Søknadsskjema (.pdf) Inntaksreglement (.pdf)

PS! Søknad må sendes på papir.

Ønsker du hjelp til utfylling av søknad eller har andre spørsmål må du gjerne ta kontakt med rådgiver på Briskeby videregående skole.

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring