Resultater

Briskeby videregående skole har lange tradisjoner for sterke faglige resultater. Frafallsproblematikken som preger videregående opplæring i Norge er så godt som ukjent hos oss.

Elevene våre er forskjellige med ulike faglige styrker og utfordringer, akkurat som alle andre ungdommer. Den eneste fellesnevneren er at alle har en hørselsutfordring. Noen har på grunn av hørselen og manglende tilrettelegging, fått huller i sin grunnkunnskap på lavere utdanningsnivåer. Vår erfaring er likevel at de aller fleste løfter seg faglig etter at de kommer til Briskeby og fortsetter på sitt utdanningsløp med et godt grunnlag.

Årsaken til våre gode resultater er:

  • Små klasser og god tilrettelegging gjør at alle får med seg og blir involvert i undervisningen.
  • Oppfølging av den enkelte elev ved behov.
  • Et godt og trygt skolemiljø hvor alle kan være seg selv.
  • En velutbygget elevtjeneste som tar vare på elevene også etter skoletid.

Vi mener at resultatene våre viser at Briskeby er en av de beste videregående skolene i landet og at vi tilbyr en unik totalpakke til eleven våre, faglig, sosialt og praktisk. Ironien er imidlertid at man må ha en hørselsutfordring for å være kvalifisert for å gå på Briskeby!

Les om vår tidligere elev, Marthe Solheim, som gikk ut fra Briskeby med bare seksere fra tiden som elev hos oss.
Frafall
ÅrBriskeby*Landssnitt**
2014/153,6 % (2)~15-17%
2015/162 % (1)
2016/171,8 % (1)
2017/181,7% (1)
2018/192,1 % (1)
*prosent av elevmassen (antall)
**prosent av elevmassen som begynte videregående  i 2011 som ikke har fullført 5 år senere (Udir.no)
Beståtte eksamener
ÅrBriskebyLandssnitt
2014/15100 %90,05%
2015/1692,3 %92,3%
2016/1793,8 %92,45%
2017/18100 %92,3%
2018/19100 %
Tallene er prosent beståtte eksamener av totalt antall avgitte av avgangselever. Landstall fra Udir.no.

 

 

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring