Briskeby videregående skole logo

Tilrettelegging

Briskeby er en skole for ungdom med nedsatt hørsel. Det betyr at vi tilrettelegger undervisningen for deg med hørselsteknisk utstyr og små klasser. 

Hørselsteknisk utstyr

I våre klasserom har elevene og lærer hver sin mikrofon slik at alle hører hverandre.

Man får lyden trådløst rett i øret, eller kan støtte seg på høytalerne i rommene.

Bilde av roger-serien mikrofoner

I klasserommet

Elevene sitter i en hestesko rundt lærer, dette gjør at alle ser hverandre godt og kan munnavlese.

Det er godt lys og god lyd i alle våre klasserom.

Slik skaper vi like muligheter for alle.