Tilrettelegging

Briskeby er en skole for ungdom med nedsatt hørsel. Det betyr at vi tilrettelegger undervisningen for deg med hørselsteknisk utstyr og små klasser. 

Hørselsteknisk utstyr

Skolen har egen audioingeniør som hjelper deg med ditt personlige utstyr, og som sørger for at klasserommets utstyr virker hver eneste skoletime.

I våre klasserom har elevene og lærer hver sin mikrofon slik at alle hører hverandre.

Du får lyden trådløst rett i øret, eller du kan støtte deg til lyden fra høyttalereren i rommet.

Bilde av roger-serien mikrofoner

I klasserommet

Elevene sitter i en hestesko rundt lærer, dette gjør at alle ser hverandre godt og kan munnavlese.

Det er godt lys og god lyd i alle våre klasserom.

Slik skaper vi like muligheter for alle.