Skolestyret

Tone Mørk

Styreleder

Tone Grøttum

Sekretær, Økonomikonsulent

Edel Sofie Nilsen

Rektor

Eli Gundersen

Styremedlem

Patrick Stefan Kermit

Styremedlem

Øystein Stette

Styremedlem

Pål Thygesen

Styremedlem

Hans Petter Østreng

Styremedlem

Vigdis Fuglerud Sveinsen

Ansattes representant