Skolestyret

Morten Buan

Styreleder

Berit Brørby

Nestleder

Tone Grøttum

Sekretær, Økonomikonsulent

Edel Sofie Nilsen

Rektor

Eli Gundersen

Styremedlem

Bjørn Lyxell

Styremedlem

Øystein Stette

Styremedlem

Hans Petter Østreng

Styremedlem

Vigdis Fuglerud Sveinsen

Ansattes representant

Sindre Falk

Vara, ansattes representant