Ofte stilte spørsmål

Briskeby er en landsdekkende videregående skole for ungdom med nedsatt hørsel. Skolen er en non-profit privatskole og eies av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).
Nei. Briskeby videregående skole tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for hørselshemmede elever.
Nei, opplæringen er gratis, som ved offentlige skoler. Men, elever som leier hybel av oss må betale husleie. Denne husleien er lik bostøtten man får fra lånekassen.
Ja, du har samme rettigheter som ved andre undervisningssteder.
Ja, det kan du. Vi bruker ikke tegnspråk i undervisningen på Briskeby. All undervisningen forgår ved hjelp av talespråk. Du må derfor ha en god nok hørselsrest til å kunne følge talespråklig undervisning i et særskilt tilrettelagt miljø.

Alle klasserommene er utstyrt med det siste innen hørselsteknisk utstyr, og skolen har høyt kvalifiserte lærere som kan hørsel. Undervisningen gis i små klasser og tilpasses den enkeltes hørselsutfordringer. Klasserommene er tilrettelagt for munnavlesning med bl.a. lystette gardiner for vinduene og pulter som står i hesteskoformasjon.

Nei. Alle elevene på Briskeby følger vanlige læreplaner i alle fag.
Nei. Elevene går ikke opp til privatisteksamen i noen fag. Skolen har eksamensrett, og elevene går opp til de samme eksamenene som elevene ved de offentlige skolene.
Nedsatt hørsel medfører ofte at det er mer krevende å oppnå gode resultater når man går integrert i en vanlig videregående skole. Når undervisningen er godt tilrettelagt og skjer i små klasser med dyktige lærere, oppnår de aller, aller fleste bedre faglige resultater. I tillegg er du i et miljø med andre unge som er i samme situasjon. Å høre dårlig er normalt og man tar hensyn til og inkluderer hverandre. Det betyr at den sosiale miljøet er veldig godt og mindre stressende. Samlet sett fører disse tingene til at du blir bedre rustet for høyere utdanning og får flere valgmuligheter.
Ja. Briskeby tar imot elever fra hele landet. Skolen er den eneste i Norge som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for hørselshemmede elever som bruker talespråk.
Nei. Alle elever kan selv velge om de vil gå på en privatskole eller en offentlig skole.

Lurer du på noe annet?