Elevtjenesten
- hva gjør vi for deg?

Vi jobber for at du skal trives på skolen, ha en variert fritid og et godt botilbud.

Hybel

Vi har 42 hybler som tildeles etter ulike kriterier. Noen elever bor også hjemme, andre leier på det private markedet.

Hybelhuset

Hvordan får jeg hybel?

Du krysser av i søkeportalen hvis du ønsker hybel. Hybler tildeles basert på kriterier som alder, avstand til hjem og sosiale årsaker. De fleste vil få tildelt hybel før sommerferien. Du og en av dine foresatt undertegner på en husleiekontrakt.

Vi kan også hjelpe til med å gi råd og veiledning til å skaffe hybel på det private markedet.

Ansvar

Å bo i et bofelleskap krever at du må ta en del ansvar selv og samarbeide med andre.

Vår bomodell er med på å forberede deg på bli voksen og stå på egne bein, samtidig som det også kan være veldig sosialt å bo sammen med andre ungdommer på et hybelhus. Miljøarbeiderne våre er der for å hjelpe deg når du trenger det.

Matordning og aktiviteter

Som elev på Briskeby vgs, kan du kjøpe frokost og lunsj hver dag i ukedagene, og middag tre dager i uken.

Du blir i tillegg invitert til å delta på ulike aktiviteter som arrangeres av elevtjenesten. Det kan være bowling, en tur på stranden eller en tur på paintballbanen.

Hver uke har vi også ulike aktiviteter på skolen, som for eksempel filmkveld, hobbykveld, eller bålpannekos.

Vi har også et velutstyrt treningsrom som du kan benytte på fritiden.

Vi er opptatt av elevmedvirkning. Elever er med på å planlegge og gjennomføre aktiviteter.

Individuell oppfølging

Trenger du noen å snakke med så har skolen et samtaletilbud. Du kan også få råd og veiledning, og noe praktisk hjelp etter behov.