Elevtjenesten

Vi er stolte av elevtjenesten vår som følger opp elevene ved behov, arrangerer aktiviteter og styrer botilbudet vårt.

Hybel

Vi hjelper deg å finne et sted å bo, om du trenger det. Samlet har vi 42 hybler som elever får tildelt etter ulike kriterier.

De øvrige elevene bor vanligvis hjemme, eller i leiligheter/ hybler som leies på det private markedet. Elevtjenesten følger opp alle elever som bor på hybel etter behov.

Hybelhuset

NB!

Hybel må søkes om og er ikke direkte knyttet til skoleplass. Hybler fordeles basert faktorer som alder, avstand til hjem og sosiale årsaker m.m. Elevtjenesten kan også hjelpe til med å skaffe hybel på det private markedet.

Ansvar

Å bo i et bofelleskap betyr at du må ta en del ansvar selv og samarbeide med andre.

Vår bomodell er med på å forberede deg på bli voksen og stå på egne bein, samtidig som det Også kan være veldig sosialt og koselig å bo sammen med andre ungdommer på et hybelhus.

Foresatt og elev undertegner på en husleiekontrakt med noen vedlegg som gjelder for ett skoleår.

Matordning og aktiviteter

Elevene kan kjøpe frokost og lunsj hver dag i ukedagene, og middag tre dager i uken. I tillegg har vi ulike arrangement for elevene, det kan være kinobesøk, bowling, tur på stranden, trampolinepark eller lignende. Hver uke har vi ulike arrangementet på skolen, for eksempel filmkveld, hobbykveld, innebandy, bordtennis, biljard eller lignende.

Før jul arrangeres det juleball, og før påske arrangeres Briskeby talenter. Elevene har ansvar for å planlegge innhold og program, mens elevtjenesten hjelper til med rammene rundt.

Individuell oppfølging

Elevtjenesten følger også opp den enkelte elevs trivsel i tillegg til det generelle miljøet på skolen. Vi ser deg og hjelper deg med det du har behov for. Til oss kan du alltid komme, enten det er stort eller smått. Elevtjenesten har også samtaletilbud hos sosialrådgiver.