Velkommen til Briskeby videregående skole!

Briskeby videregående skole er en landsdekkende skole for deg med nedsatt hørsel. 

Briskeby er skolen for deg som har høye faglige mål og ambisjoner om å fullføre høyere utdanning eller å få fagbrev. 

Vi tilbyr

Det er gratis å gå på Briskeby videregående skole.

Historie

Det er umulig å omtale Briskeby uten å nevne grunnleggeren, initiativtakeren og pioneren Hild Ingemann Knutzen (1901-1988). Knutzen var en godt voksen dame med bakgrunn som økonom og lærer, da hun i 50-årsalderen reiste til USA og studerte audiologi og oral metode. Knutzen ble skolens første rektor og virket i denne stillingen til 1975, og som generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund (tidl. Norges Hørselsvern) til 1979. Hun ble tildelt Kongens Fortjenestemedalje i gull i 1976.

Knutzen hadde lenge ivret for et bedre skoletilbud for hørselshemmede og i 1956 ble ”Frogner Handelsskole” opprettet takket være statlig tilskudd med Norges Hørselsvern som eier. Man hadde en klar idé om at handelssutdannelse var passende for hørselshemmede, da en slik utdannelse ga mulighet for kontorarbeid i relativt rolige omgivelser. Skoletilbudet skulle imidlertid snart bli utvidet, med realskole fra 1960 og gymnas, forgjengeren til dagens videregående skole, i 1963. På 70-tallet ble imidlertid først realskolen og siden handelsskolen faset ut med innføringen av ungdomsskole og fra 1977 ble Briskeby et rent gymnas.

Hild Ingemann Knutzen