Nyheter – Side 9 – Briskeby videregående skole

Husk å sende søknad for skoleåret 20/21! Søke

Nyheter

Briskebyelever på utvekslingstur til engelsk skole

”Det var en stor opplevelse for meg å treffe folk fra andre land som hadde samme hørselsproblem som meg. Det å vite at jeg ikke står alene om dette. At vi alle kan stå sammen om hvem vi er. Det som også motiverte meg var å se at de stod opp for hvem de var. Hørselen skulle ikke hindre deres framtid og drømmer.”

Mary Hare school for the deaf (Foto: Ingrid Hervard)

Utvekslingen er en del av Briskeby skole og kompetansesenters Comeniusprosjekt ”Working together to create new opportunities for hearing impaired students in different Europan countries ”. Prosjektet er dekket av EU-midler og er et samarbeidsprosjekt mellom tre videregående skoler for tunghørte, BBZ Stegen i Freiburg, Tyskland, Mary Hare School i England og Briskeby skole. Målet med prosjektet er at elevene skal besøke hverandres skoler og gjennom et forskningsprosjekt utveksle erfaringer og lære om hvordan skolesystemet og tilretteleggingen er for tunghørte elever i de respektive land. 

© Briskeby videregående skole as 2019 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring