Hvordan foregår undervisningen?

Briskeby er en skole for ungdom med nedsatt hørsel. Det betyr at vi tilbyr «tilrettelagt undervisning». Hva innebærer egentlig det? Hvordan er det i våre klasserom?

Nedsatt hørsel handler ofte om å sette sammen fragmenter av ulik informasjon. Hjernen bruker en blanding av lyd, munnavlesning, kroppsspråk/mimikk og reglerett gjetning for å prøve å skape mening i det som skjer og sies. Skal man tilrettelegge undervisning for mennesker med nedsatt hørsel må man derfor bruke ulike tiltak og hjelpemidler. Hørselstap er også svært individuelle, ingen opplever det likt. Det handler om å gi elevene flere og forskjellige muligheter til å følge med. Måten vi arrangerer undervisningen på Briskeby er derfor en blanding av tiltak som har sitt grunnlag i lang erfaring og forskning.

Det viktigste tiltaket vi gjør for å tilrettelegge er å organisere undervisningen i små klasser. Med små klasser menes en klassestørrelse på maksimalt åtte elever. Elevene sitter i en hestesko rundt læreren. Dette betyr at alle elevene får samme korte avstand til læreren. Dette gjør det lettere å høre og å munnavlese. Små klasser betyr også at læreren kan bruke mer tid på hver enkelt elev, følge dem opp og tilpasse undervisningen på en måte som er vanskelig i en klasse med 20-30 elever. De små klassene og nærheten mellom lærer og elev fører til at alle blir sett og fører ofte til interessante diskusjoner, gode utvekslinger og et trivelig, inkluderende klasseromsmiljø. Ingen kan sitte på bakerste rad og gjemme seg, eller bli oversett. Dette er en av de viktigste årsakene til våre elevers gode faglige resultater og lave frafallsprosent.

Undervisningen på Briskeby er talespråklig og hørselstekniske hjelpemidler er derfor viktige. Eksempler på hørselstekniske hjelpemidler er høreapparater, cochleaimplantat, mikrofoner og teleslynger/trådløse lydoverføringssystemer. Det klart viktigste hørselstekniske hjelpemidlet elevene har er likevel sine høreapparater eller cochleaimplantater. Disse blir likevel enda nyttigere når man kan få stemmen til læreren eller medeleven «rett inn i høret» gjennom bruk av teleslynge eller trådløs lydoverføring og mikrofon.

Systemet vi bruker i klasserommene i dag er det mest avanserte på markedet og består av en lærermikrofon rundt halsen på læreren, elevmikrofoner plassert på bordene og en halsslynge/mottaker) som elevene har og er helt trådløst. Elevene får utdelt en personlig halsslynge ved skolestart og har den med seg hele tiden. Ved bytte av klasserom kobler den seg automatisk til mikrofonene som er i det spesifikke rommet man er i. I større rom som auditoriet er det bordmikrofoner og teleslynge.

Rammen rundt undervisningen er viktig for å gi trygget og ro. Mange av våre elever har flyttet langt hjemmefra for første gang. Da kan det være greit med hjelp til, eller råd om enkelte ting. Elevtjenesten vår består av engasjerte medarbeidere som følger opp og tar vare på elevene utenom undervisningen når det er behov for det. Elevtjenesten arrangerer fellesmiddager og fritidsaktiviteter og er med på å legge til rette for at elevene kan ha et godt fellesskap og miljø. Elevtjenesten tar seg også av våre hybler og hybelhus. Vi har ca 40 hybler på kampus. 

PS! Vil du lære mer om vår undervisningsfilosofi, «den talespråklige metode», så er denne artikkelen god lesning. 


Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring