Besøke / Hospitere

Briskeby er for mange en ny og ukjent skole. Det er ofte greit å besøke og bli litt kjent med oss for å se hvordan det er her og møte våre ærlige og åpne elever.

Det er både mulig å besøke oss etter avtale, og å hospitere. Hospitering er kortidsopphold på 1-3 dager. På et kortidsopphold vil du kunne delta i vanlig undervisning, være med på aktiviteter etter skoletid og bli litt kjent med området. Mange får venner og kontakter allerede før de søker seg inn hos oss.

Har du spørsmål om, eller vil du besøke/hospitere hos oss, så er det er bare å ta kontakt!


Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring