Ikke hjemmeundervisning Briskeby!

Hei alle sammen!

De videregående skolene i Viken følger smittevernregler som gjelder for rødt nivå. På Briskeby videregående skole er det få elever i hver klasse. Det gjør det mulig å gjennomføre undervisning på skolen i alle fag, hver dag, for alle elevene våre. Hjemmeundervisning gis til elever som må være i karantene eller som er i en sårbar situasjon, alle andre er fysisk til stede på skolen. Elevene følger den vanlige timeplanen, enten de deltar i undervisningen på skolen eller fra hjemmet.

Ingen har så langt blitt smittet, og alle er flinke til å følge smittevernreglene! Forholdene blir vurdert fra dag til dag. Elever og foresatte som har spørsmål om smitteverntiltakene, oppfordres til å kontakte skolen.