FAQ – Vanlige spørsmål

Hva er Briskeby videregående skole?
Briskeby er en landsdekkende videregående skole for ungdom med nedsatt hørsel. Skolen er en non-profit privatskole og eies av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). 
Er Briskeby videregående skole en spesialskole?
Nei. Briskeby videregående skole tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for hørselshemmede elever.
Koster undervisningen noe?
Nei, opplæringen er gratis, som ved offentlige skoler. Men, elever som leier hybel av oss må betale husleie. Denne husleien er lik bostøtten man får fra lånekassen.
Kan jeg få stipend når jeg går på Briskeby?
Ja, du har samme rettigheter som ved andre undervisningssteder. 
Kan jeg gå på Briskeby videregående skole hvis jeg ikke kan tegnspråk?
Ja, det kan du. Vi bruker ikke tegnspråk i undervisningen på Briskeby. All undervisningen forgår ved hjelp av talespråk. Du må derfor ha en god nok hørselsrest til å kunne følge talespråklig undervisning i et særskilt tilrettelagt miljø.
Hva betyr det at undervisningen på Briskeby videregående skole er særskilt tilrettelagt for hørselshemmede elever?
Alle klasserommene er utstyrt med det siste innen hørselsteknisk utstyr, og skolen har høyt kvalifiserte lærere som kan hørsel. Undervisningen gis i små klasser og tilpasses den enkeltes hørselsutfordringer. Klasserommene er tilrettelagt for munnavlesning med bl.a. blendingsgardiner for vinduene og pulter som står i hesteskoformasjon.
Følger elvene på Briskeby videregående skole spesielle læreplaner for døve og sterkt tunghørte?
Nei. Alle elvene på Briskeby følger vanlige læreplaner i alle fag.
Må elevene på Briskeby videregående skole gå opp til privatisteksamen i alle fag?
Nei. Elevene går ikke opp til privatisteksamen i noen fag. Skolen har eksamensrett, og elevene går opp til de samme eksamenene som elevene ved de offentlige skolene.
Hvorfor bør jeg gå på Briskeby?
Nedsatt hørsel medfører ofte at det er mer krevende å oppnå gode resultater når man går integrert i en vanlig videregående skole. Når undervisningen er godt tilrettelagt og skjer i små klasser med dyktige lærere, oppnår de aller, aller fleste bedre faglige resultater. I tillegg er du i et miljø med andre unge som er i samme situasjon. Å høre dårlig er normalt og man tar hensyn til og inkluderer hverandre. Det betyr at den sosiale miljøet er veldig godt og mindre stressende. Samlet sett fører disse tingene til at du blir bedre rustet for høyere utdanning og får flere valgmuligheter. 
Kan jeg bli elev på Briskeby videregående skole hvis jeg ikke bor i Buskerud/Viken?
Ja. Briskeby tar imot elever fra hele landet. Skolen er den eneste i Norge som tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring for hørselshemmede elever som bruker talespråk.
Kan hjemfylket mitt nekte meg å gå på Briskeby videregående skole siden det er en privatskole?
Nei. Alle elever kan selv velge om de vil gå på en privatskole eller en offentlig skole.

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring