Andre tilbud – Briskeby videregående skole

PS! DET ER IKKE FOR SENT Å BLI ELEV PÅ BRISKEBY VGS! Kontakt oss!

Andre tilbud

Briskeby videregående skole as er en del av HLF Briskeby kompetansesenter as sammen med HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as og HLF Briskeby forskning og utvikling as.

Her er en oversikt over tilbudet til de andre virksomhetene i senteret.

NAV tilpasningskurs:Tinnituskurs
Menierekurs
Yrkesaktiv med nedsatt hørsel-kurs
Balansekurs
Å leve med nedsatt hørsel-kurs
CI-kurs
Rehabilitering  (Helse Sør-Øst):Tinnitus
Meniere
CI
Utadrettede råd- og veiledningstjenester (Statped):Rådgivning
Øvrige kurs/tilbud
 
 
Tinnituskurs for unge
Sommersamling for ungdom
Elevkurs
 Lærerkurs
Forskning og utvikling:

HLF Briskebykonferansene
Prosjekter

 

© Briskeby videregående skole as 2019 | Kontakt oss
Ringeriksveien 77 | 3402 LIER | 32 22 65 00 | Hvor er vi?

Vi bruker informasjonskapsler. Personvernerklæring