Briskeby videregående skole logo

Blime Briskebyelevene!

At vi har kule elever som bryr seg om hverandre og andre, er helt sikkert! Gjengen tok initiativ til å spille inn en dansevideo med Blime-dansen 2023, og vi kunne jo ikke si nei til det! ❤️