Briskeby videregående skole logo

Regjeringen foreslår å avlyse eksamen.

I år som i 2021 og 2020 foreslår regjeringen å avlyse eksamen.

Privatisteksamen og eksamen for elever som trenger eksamen for å bestå faget skal gjennomføres, slik som i fjor. Fag- og svenneprøver skal også gjennomføres.