Briskeby videregående skole logo

Omgjøring av koronalån til stipend

Lånekassen gir nå alle elever som søkte om tilleggslån korona våren 2021 muligheten til å få 10 400 kroner av lånet gjort om til stipend. Det innebærer at alle må sende dokumentasjon til oss som bekrefter at:

  • de hadde nedgang i arbeidsinntekt i perioden 16. juni 2020–15. juni 202
  • koronasituasjonen var årsaken til nedgangen

Vi vet at det kan være vanskelig å forstå hva som er god nok dokumentasjon, og at noen elever kan ha søkt om lånet uten å ha oppfylt vilkårene. Vi har derfor publisert en veiledningsfilm som forklarer hvordan eleven skal svare, og hvilken dokumentasjon vi godtar. Eleven må logge inn på Dine sider, svare på et spørsmål, og laste opp dokumentasjon. Svarfristen er 7. mars 2022.

Hvis noen ikke kan dokumentere, så skal de svare nei på spørsmålet på Dine sider. De som svarer nei, får ikke omgjort 10 400 kroner av tilleggslånet til stipend. Hele koronalånet blir i stedet lagt til studielånet, som skal betales tilbake etter fullført utdanning.

https://youtu.be/DbM3TTv3Hr4

Vilkårene for tilleggslån korona