Briskeby videregående skole logo

Elevundersøkelsen ’21

Briskebyeelevene er nå godt i gang med å svare på Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Mer informasjon om elevundersøkelsen