Briskeby videregående skole logo

Flyktningstipend fra Lånekassen

Viste du at flyktninger som ikke får introduksjonsstønad samtidig, kan få flyktningstipend i inntil tre år.

Flyktningstipend er et eget stipend til flyktninger i grunnskole eller videregående opplæring. Flyktningstipendet innebærer at lån du ellers kunne fått fra Lånekassen, blir et stipend isteden.

Mer informasjon finner du på Lånekassens nettsider.