Briskeby videregående skole logo

Tilrettelegging eller miljø?

De blivende audiografene Fry og Abirami har tilbrakt noen uker på Briskeby. 3.-årsstudentene på audiologi (NTNU) har i forbindelse med et arbeidskrav på studiet, sett på hvordan tilrettelagt undervisning påvirker det psykososiale miljøet.

Gjennom observasjoner og gruppeintervjuer med elever har de prøvd å forstå hvilken effekt måten vi organiserer undervisningen og bruker hørselstekniske hjelpemidler på, påvirker miljøet på skolen.

Deres funn viser at elevene opplever at miljøet blir bedre når undervisningen er tilrettelagt for dem.

Samtidig så er det vanskelig å si om det er helheten Briskeby, altså både teknisk og pedagogisk tilrettelegging sammen med andre tiltak som Elevtjenesten og de sosiale rammene som er årsaken til elevenes positive opplevelse.

Det er et interessant spørsmål! Vår opplevelse som skolemennesker er at det ikke er enkelttiltak som er årsaken til de gode sosiale og faglige resultatene, men nettopp helheten, den samlede pakken som man ikke får noe annet sted.

Vi takker så mye for besøket og jobben dere har gjort hos oss.

Lykke til videre! ?