Briskeby videregående skole logo

Skolevalget 2021: Kraftige velgerforflytninger!


Da er stemmene talt opp!
 
Skolevalget er overstått og det er alltid spennende å se resultater, utvikling og endring.
 
Sammenlignet med 2019 har Rødt, SV og Venstre spesielt sterk framgang, mens Folkeaksjonen mot Bompenger blir helt utradert og FrP opplever en voldsom nedgang og mister 4 av 5 velgere. AP er noe svekket men fortsatt største parti og får nesten hver 5. stemme. Om vi ser på blokkene så er fordelingen ca 70/30 til de rødgrønne.
 
Vi ser med andre ord kraftige forflytninger av velgerne på tvers av det politiske landskapet. Vi velger å ikke spekulere i årsakene, men skolevalg har en tendens til å gjenspeile tendensene og strømningene i tiden ganske godt og kan si litt om trendene man vil se når de endelige valgresultatene kommer. 

Vi takker alle elevene som stemte og vi ønsker alle elever og Briskebyvenner som skal stemme i stortingsvalget lykke til og GODT VALG!

PS! Detaljert valgstatistikk fra Briskeby og skolevalget.