Briskeby videregående skole logo

“Tilrettelegging i en boks på et siderom”


Les artikkel på ffo.no

Andreas er tidligere Briskebyelev og hans historie gjennom barne- og ungdomsskole er dessverre ikke unik.

Hørselshemmede elever møter mange utfordringer i sitt utdanningsløp, ikke minst manglende kunnskap og forståelse for deres tilretteleggingsbehov.

“Til tross for enhetsskolens gode intensjoner om inkludering og tilrettelagt opplæring, fungerer ikke dagens praksis” (sitat Kermit-rapporten).

Mer presist kan det ikke sies og det speiler våre praktiske erfaringer gjennom mange år på Briskeby.
Takk til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) for artikkel/intervju med Andreas i samband med deres flotte “Slipp oss til!”-kampanje!