Briskeby videregående skole logo

Film: En rektor med blikk for fremtiden – Edel Sofie Nilsen

“Annerkjennelsen og omsorgen for hverandre sitter i veggene på Briskeby, det er veldig positivt.” -Edel Sofie Nilsen

Å være rektor på Briskeby videregående skole er ikke som andre lederstillinger. På en liten skole kommer man tetter på og blir kjent med både elever og ansatte. Dette er noe påtroppende rektor Edel Sofie Nilsen mener gjør stillingen attraktiv.

Nilsen er en erfaren skoleleder med lang fartstid. Men dette forhindrer ikke at hun er svært bevisst på samfunnsutviklingen og å følge med i tiden. Hun ønsker fokus på digitale verktøy og løsninger for å bruke de mange mulighetene teknologien gir, til å utvikle Briskeby og tilbudet vårt. Hun er også svært opptatt av elevmedvirkning og viktigheten av å bli sett og lyttet til.
 
Vi står foran et lederskifte på Briskeby videregående skole. Vår mangeårige rektor Berit Tollefsen inntar pensjonistenes rekker og Edel Sofie Nilsen tar over. I den anledning har vi laget et portrettintervju med hver av rektorene for å markere overgangen og gi alle Briskeby-venner en mulighet til å bli bedre kjent med både av- og påtroppende rektor.
 
I dette intervjuet møter vi Edel og blir bedre kjent med henne. Vi lærer om hvorfor hun søkte denne stillingen og om hvordan hun ønsker å utvikle Briskeby videregående skole i fremtiden.