Briskeby videregående skole logo

Film: Rektor gjennom storm og stille – Berit Tollefsen

“Det handler om å lære elevene våre å bli gode mennesker, både faglig og sosialt”.
-Berit Tollefsen

Engasjement, kunnskap og omsorg. HLFs kjerneverdier beskriver også rektor Berit Tollefsen på en prikk. Den lille damen med det lure smilet, har alltid tid til å lytte, enten det er elever eller medarbeidere. En åpen kontordør har vært hennes varemerke og er symbolet på skolemiljøet hun har forvaltet i sin lange tid som leder.

Vi står foran et lederskifte på Briskeby videregående skole. Vår mangeårige rektor Berit inntar pensjonistenes rekker og Edel Sofie Nilsen tar over. I den anledning har vi laget et portrettintervju med hver av rektorene for å markere overgangen og gi alle Briskeby-venner en mulighet til å bli bedre kjent med både av- og påtroppende rektor. 

Det er vemodig for mange når en slik markant personlighet i skolens 65-årige historie skal gå av med en velfortjent pensjon. I dette intervjuet blir vi bedre kjent med Berit og lærer litt om hennes reise som ansatt og leder på Briskeby og hva det har kostet, om hva hun tror kan hjelpe barn og unge med nedsatt hørsel i skolesystemet og om fremtidsplanene.