Briskeby videregående skole logo

Ny smittevernveileder for vgs

 Blant de viktigste endringene i veilederen for videregående skole er.

  • Halvere antall kontakter på rødt nivå. 
    På gult nivå kan hele klasser og grupper være samlet. På rødt nivå anbefales det at antall kontakter i løpet av en uke halveres. Dette kan organiseres på ulike måter. Koronaverter kan bidra til bedre etterlevelse av smitteverntiltak i fellesarealer. Vi har samlet noen råd for hvordan skolene kan organisere skolehverdagen best mulig på gult og rødt nivå. 
  • Tydeligere råd om nærkontakter.
    Dette skal gjøre det enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som er har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
  • Råd om bruk av munnbind. 
    Elever og ansatte kan bruke munnbind i fellesarealer utenfor klasserommet, men det anbefales ikke å bruke munnbind i klasserommet.
  • Eget kapitel om voksenopplæringen. 

Veilederen gjelder fra senest 12. april. Det nye rådet om å holde to meter avstand til andre gjelder i første omgang til 12. april, og gjelder uansett ikke for skoler. Dette rådet vil i praksis hindre opplæring på skolen.

Les mer