Briskeby videregående skole logo

Gratulerer med verdens hørselsdag 3. mars!


Gratulerer med hørselens dag 3. mars!

Roper du til dine nærmeste eller blir du ropt til?

I dag starter “IKKE ROP”-kampanjen. En kampanje som setter fokus på god kommunikasjon mellom nærpersoner og mennesker med nedsatt hørsel.

Prøv helle dette om kommunikasjonen er utfordrende:

1. Lær om bruk og stell av høreapparater.
2. Bruk en likeperson fra HLF.
3. Snakk én om gangen, snakk tydelig og ikke med ryggen til. Demp bakgrunnsstøy.
4. Ta kontakt med kommunens hørselskontakt. Der kan du få informasjon om nyttige hørselstekniske hjelpemidler.

På www.ikke-rop.info kan du lese mer og finne nyttige lenker til rådene ovenfor. Ha en fin dag, og ikke rop!