Briskeby videregående skole logo

Regjeringen avlyser mange eksamener

Kunnskapsdepartementet melder i en pressemelding i dag at mange eksamener avlyses.

– Vi skulle veldig gjerne ha gjennomført alle eksamener som planlagt. Det har vært til dels svært ulikt tilbud om opplæring for elevene dette skoleåret, noe som gir et ulikt vurderingsgrunnlag. En felles og lik skriftlig eksamen er derfor ikke lenger en egnet prøving av hva elevene har lært, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Dette betyr i detalj:

  • Alle skriftlige eksamener på ungdomsskoletrinnet og videregående skole avlyses
  • Muntlig eksamen avlyses for elever på Vg1 og Vg2
  • NB! Muntlig eksamen opprettholdes for avgangselever, altså elever i 10. klasse og Vg3