Briskeby videregående skole logo

Verdensdagen for Utdanning

24. januar er Verdensdagen for Utdanning. Vi tar utdanning for gitt i våre rike, vestlige land. For hundrevis av millioner barn og unge er det å få utdanning lite annet enn en drøm.

  • 258 millioner barn og unge går ikke på skolen.
  • 617 millioner barn og unge voksne kan ikke lese eller utføre enkle regnestykker og færre enn 40 %
  • av jentene som bor i Afrika sør for Sahara fullfører ungdomskolen.
  • Om lag fire millioner barn og unge flyktninger går ifølge UNESCO (FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon) ikke på skole. Disse menneskene er fratatt sin rett til utdanning.

Tema for utdanningsdagen i år er «læring for mennesker, planeten, framtiden og fred» og slagordet er «Undervis, lær, skap framtiden».

Les mer