Briskeby videregående skole logo

Kontrabeskjed! Vi forblir på rødt nivå!

Det har det siste døgnet vært en utvikling i smittesituasjonen og rådene fra myndighetene. Spesielt i forhold til den muterte varianten i Follo. Derfor opprettholder vi fortsatt RØDT NIVÅ fra mandag 25.01.2021. 

Med andre ord, nedgradering til GULT NIVÅ finner foreløpig ikke sted.

Kontakt gjerne Rektor direkte om du har spørsmål. 

Ta vare på hverandre, hold dere trygge og vær tålmodige!