Briskeby videregående skole logo

Ny rektor ansatt på Briskeby vgs


Edel Sofie Nilsen er ansatt som ny rektor på Briskeby videregående skole.

Styret til Briskeby videregående skole as er veldig glade for at Edel Sofie har takket ja til denne stillingen. Briskeby videregående er en unik skole som betyr mye for hele HLF-familien. Vi er sikre på at den nye rektoren har det som skal til for å drive, utvikle og lede skolen i årene som kommer, sier  styreleder Morten Buan.

Edel Sofie Nilsen ble valgt etter en grundig ansettelsesprosess med svært mange kvalifiserte kandidater. Hun har over 35 års erfaring innen utdanningssektoren og skoleledelse blant annet som rektor på Arnestad skole som er Asker største barneskolen med spesialavdeling for multihandikappede elever. Hun starter jobben som ny daglig leder og rektor på Briskeby videregående skole i Lier den 6. april 2021.

– Jeg er veldig glad og ydmyk for å kunne takke ja til denne jobben. Briskeby videregående har et viktig samfunnsoppdrag og skolens organisering, tilhørighet og elevgruppe er for meg svært motiverende å jobbe med. Som person synes jeg hektiske hverdager er et pluss og god humor og en litt uformell tone gjør godt.

Edel Sofie Nilsen vil erstatte nåværende rektor Berit E. Tollefsen som går av med pensjon etter 26 år som lærer og senere rektor på Briskeby. 

– Berit har gjort en fantastisk jobb i en årrekke og jeg vil benytte anledningen til å takke henne for innsatsen hun har gjort for skolen. Hun er en ildsjel med et stort hjerte og har virkelig gjort en stor forskjell i livet til mange elever i årenes løp, sier styreleder Morten Buan.