Briskeby videregående skole logo

Fagfornyelsen: Nye muligheter!


“Fagfornyelse”. “Kompetansemål”. “Overordnede målsetninger”. “Kunnskapsløfet”. Dette er ord og begreper som politikere og byråkrater er glade i. Men, hva i alle dager betyr det for deg som er ung, for foreldre og foresatte, og for skoler og lærere?

Dette handler om læreplaner. En type litteratur de færreste av oss leser i spenning på sengekanten til langt over leggetid. De fleste av oss vet at de eksisterer og har noe med hva vi skal lære på skolen. Læreplaner endres og oppdateres over tid, gjerne som følge av skiftende politiske målsetninger og nye behov ettersom verden rundt oss endrer seg.

Det betyr at det du som er ung lærer på skolen i dag, gjerne er litt annerledes enn det foreldrene dine lærte for 25 år siden. Men, i det store og hele, så er det vi lærer på skolen faktabasert og det meste endrer seg ikke. To pluss to vil være det til evig tid, vi fikk vår grunnlov i 1814 og det er liten sjanse for at det periodiske system forkastes imorgen. 

Innføringen
Fra og med august 2020 begynte den såkalte fagfornyelsen å bli praktisk merkbar for dagens skoler, lærere og elever. Nye læreplaner innføres gradvis og det fungerer slik. Dette skoleåret har Vg1 nye læreplaner og vil fortsette med de nye når de blir Vg2 og eventuelt Vg3. Klasser på Vg2 og Vg3 fortsetter med de gamle til de er uteksaminerte. 

I all hovedsak er fagenes navn som før, mens innholdet oppdateres eller endres noe. De største endringene er på yrkesfaglige utdanningsprogram hvor enkelte fag slås sammen og det er noen justeringer mellom hvilket år man har hvilke fag. Det blir også innført noen nye eller endrede utdanningsprogram fra og med høsten 2021.

Nytt er også tre tverrfaglige temaer for alle fag og utdanningsprogram. Dette er altså ikke fag i seg selv, men områder hvor man ønsker å øke elevenes bevissthet og kunnskap. Hvordan disse temaene flettes inn rent praktisk i undervisningen vil variere, men et eksempel kan være at en norskoppgave har psykisk helse eller stortingsvalg som tema.

Temaene er:

  • demokrati og medborgerskap
  • bærekraftig utvikling
  • folkehelse og livsmestring

For oss på Briskeby
I forhold til tilbudet vårt er nok den mest merkbare endringen at vi fra høsten 2021 tilbyr et nytt yrkesfaglig utdanningsprogram, Vg1 “Informasjonsteknologi og medieproduksjon”. Dette utdanningsprogrammet deles opp i to retninger på Vg2, “Informasjonsteknologi” og “Medieproduksjon”. Ytterligere spesialisering blir det på Vg3 og 4. og man får muligheten til å ta fagbrev som IT-Driftstekniker, IT-Utvikler, Mediedesigner, Medieprodusent eller Medietekniker. 

Vi tenker at dette er et spennende utdanningsprogram med mange muligheter for ungdom med nedsatt hørsel som ønsker å ta en yrkesrettet utdanning som ikke er innen helse eller tradisjonelle håndtverkerfag. 

Nyttige lenker
Vårt utdanningstilbud
Søke skoleplass på Briskeby
Komplett oversikt over utdanningsprogram fra 2021 (.pdf)
Vibli.no
Utdanning.no
“Hva er fagfornyelsen?” (udir.no)