Briskeby videregående skole logo

Verdensdagen: Vær oppmerksom. Vis interesse. Spør mer!

De fleste av oss opplever 2020 som et ekstremt år. Koronapandemien, en voldsom økonomisk nedtur og kaotiske politiske tilstander i enkelte viktige og toneangivende land, kan gi oss en opplevelse av frykt og maktesløshet. Mange er ekstra ensomme og sårbare. Viktigere enn noen gang er det å se og ta vare på hverandre. Det er ikke alltid så mye som skal til. Alle har behov for å bli sett. Det å bli sett gir en følelse av å høre til og være viktig. Tilhørighet er grunnleggende for god psykisk helse. 

10. oktober var Verdensdagen for psykisk helse. Det er noe vi gjerne vil markere og sette fokus på. Siden lørdager ikke er ordinær skoledag, markerer vi heller dagen i dag med en rekke aktiviteter. Ulike stands av og ved elever, oppgaveløype og foredrag ved Memoona Saleem fra Mental Helse Ungdom

En fin dag og konstruktiv dag for elevene våre. Men, det er også viktig å bevisstgjøre både lærer og øvrige ansatte. Vi trenger alle en påminnelse om å se og være oppmerksomme på hvordan menneskene rundt oss har det!