Briskeby videregående skole logo

Koronaviruset – informasjon og retningslinjer 


Viken fylkeskommune har felles temaside med informasjon for elever, lærlinger, foresatte og ansatte. 

07.09.20: Utdanningsdirektoratet melder disse endringene i råd om når man må være hjemme ved sykdom:
Elever og ansatte som har milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, men holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake til skolen når de føler seg friske og feberfri, selv om de fortsatt har noen symptomer på luftveisinfeksjoner.

19.08.20: Utdanningsdirektoratet informerer: Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt tiltaksnivå. Ved gult nivå kan hele skoleklasser være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Det er ikke behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. Foreløpig er det ikke åpnet for at det kan gjøres lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå. Les mer om nivåinndeling av smitteverntiltakene. [. . .] Bruk av munnbind. Vi anbefaler ikke bruk av munnbind på skolen. Dette gjelder både elever og ansatte i barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Det samme gjelder for barn og ansatte i barnehager.

Les mer