Briskeby videregående skole logo

Fravær – midlertidig endring i fraværsreglene

Regjeringen har midlertidig endret reglene for fraværsføring. Endringene er gjort for at elever som er syke eller har symptomer på luftveisinfeksjon skal slippe å gå til lege. Dette er et smitteverntiltak. Fra og med 24. august til og med 31. oktober 2020 slipper elever å dra til fastlege for å få dokumentert fraværet sitt. Elever med milde symptomer på luftveisinfeksjon skal holde seg hjemme.

For fravær av helsegrunner i denne perioden gjelder ikke kravet til å dokumentere fraværet etter reglene om fraværsgrensen i videregående skole. Elevene må likevel legge frem foreldrebekreftelse eller egenmelding (elever over 18 år). Elever over 18 år skal registrere egenmelding ved sykdom i iSkole > Mine sider > Fravær. Foresatte til elever under 18 år skal levere melding samme sted. Det er mer informasjon på It’s learning.

Les mer om de midlertidige fraværsreglene