Briskeby videregående skole logo

Foresattes tilgang til iSkole og It’s learning


iSkole er Briskeby videregående skoles skoleadministrative system. Der registreres blant annet tilstedeværelse, referat fra elevsamtaler og termin-, standpunkt- og eksamenskarakterer. Første skoledag får foresatte til elever under 18 år passord til iSkole. Har du ikke fått passord eller trenger et nytt? Ønsker du å endre personopplysningene som er lagret i iSkole? Kontakt skoleadministrasjonen, så ordner vi det. Når eleven fyller 18 år, blir tilgangen for de foresatte sperret, og de kan da bare få tilgang hvis eleven vil dele sitt passord med dem.

Her kan du logge deg på

Skolens læringsplattform er It’s learning. Der finner elevene blant annet undervisningsplaner for hvert fag, prøver, innleveringer, vurderinger og tilleggsressurser. Skolen gir ikke egen tilgang til It’s learning for foresatte. Foresatte som ønsker tilgang, må derfor be sin ungdom om å dele sitt brukernavn og passord med dem.

Her kan du logge deg på