Briskeby videregående skole logo

Good to see you again!
– En engelsklærers Coronaerfaringer

Artikkelforfatteren, Anne Elisabeth Strøm, har undervist i blant annet engelsk på Briskeby siden 90-tallet. Hun deler noen av sine tanker og erfaringer fra nedstengningen med oss. 

Det er godt å være sammen i klasserommet igjen, både for elever og lærere! Vi har de siste ukene gjort oss mange erfaringer med hjemmeskole. Møtet i klasserommet og klassesamtalen har blitt erstattet med ulike kommunikasjonsformer. Vi har brukt læringsplattformen It’s Learning, SMS, chat og videosamtale på Messenger og Teams.

Undervisningen har foregått både i klasse og individuelt. I engelskundervisningen har vi blitt minnet på hvor viktig det er med kontinuitet i å snakke sammen på engelsk for å utvikle språket. Sammen har vi prøvd oss frem med mål om å finne måter å erstatte den nære dialogen i klasserommet på. Dette har ført til mange individuelle samtaler mellom elev og lærer på Teams og Messenger og vi har brukt chattefunksjonen til visualisering og som støtte når lydkvalitet og begrenset mulighet for munnavlesning har gjort kommunikasjonen vanskelig. Den har også blitt brukt til ordforklaring og lydskrift og uttaletrening når det har vært nødvendig.

Resultatet er mange morsomme samtaler og interessante diskusjoner på engelsk, og kanskje har vi blitt kjent på en annen måte? Til tross for at vi har vært spredt over hele landet, har vi opplevd å komme nær hverandre på det menneskelige plan. I det digitale klasserommet har vi delt litt av hverdagen i «lockdown» med hverandre gjennom daglige rapporter om vær og vind og gjøremål. Vi har lært sammen og ledd sammen og til og med trimmet sammen. Elevenes innsats og tålmodighet har vært imponerende!