Briskeby videregående skole logo

Små klasser – store fordeler!


I det offentlige ordskiftet pågår en diskusjon om klassestørrelser, sikkerhet og om hvorvidt elever får den undervisningen de har krav på. Mange skoler har plassproblemer når smitteverntiltak skal overholdes, noe som medfører at elever må komme på skolen i puljer eller “kohorter” med redusert undervisningstid og lignende tiltak.

Hos oss er bildet ganske annerledes. Elevene våre er alle tilbake på skolen og undervisningen pågår stort sett som vanlig. Vi føler oss trygge på at vi ivaretar sikkerheten så godt som mulig gitt omstendighetene.

Våre klasser har en maks størrelse på åtte elever med elever plassert i en hestesko eller halvsirkel rundt læreren. Dette har en rekke fordeler, men først og fremst ser alle elevene hverandre og lærer godt, samt at avstanden mellom hver enkelt elev og lærer er omtrent den samme. Viktig både for munnavlesning og lyd. Andre fordeler er at læreren får mer tid til hver enkelt elev og at ingen kan “gjemme seg” på bakerste rad i klasserommet. 

Små klasser og “hestesko” gjør det også overkommelig å sørge for minimumsavstand i våre klasserom. Det viser seg med andre ord at det er fordeler med måten vi organiserer undervisningen på vi ikke helt hadde forutsett!