Briskeby videregående skole logo

Om gjenåpning, smittevern og skoleårets siste innspurt


Mandag 11. mai ønsket vi både elever og lærere velkommen tilbake til undervisning på skolen. Selv om skolens elever representerer alle landets fylker, er de fleste allerede på plass! Stemningen er svært god, og både ansatte og elever er glade for å se hverandre igjen.

Status

  • Vi har lagt til rette for at det skal være trygt å komme tilbake til skolen og følger Utdanningsdirektoratets råd om smittevern
  • Vi har i tillegg utarbeidet lokale løsninger for å få et godt smittevern på skolen og i hybelhusene. Det gjelder blant annet renhold og sosial avstand.
  • Elevkantina er åpen, men med færre plasser enn vanlig og kun med servering av ferdige porsjoner.
  • Briskeby er en liten skole med få elever i hver klasse. Dette har gjort det mulig å ta imot alle skolens elever fra og med 11. mai og samtidig overholde smittevernsbestemmelsene. I uke 20 vil vi likevel tilby undervisning både på skolen og som fjernundervisning av hensyn til elever med lang reisevei eller andre utfordringer med å komme tilbake på kort varsel.
  • Elevene har fått og vil fortsatt få opplæring i smittevernbestemmelsene og hvor viktig det er at de overholdes.
  • Vi vil fortløpende vurdere hvordan elevene følger opp smittevernbestemmelsene på skolen, i kantina, på skolens fellesområder og i hybelhusene.
  • Fra og med 18. mai vil vi følge skoleruta og de vanlige timeplanene.
  • Vi ber elever som ikke kan møte på skolen fra og med 18. mai, om å kontakte fastlegen sin for å få veiledning. Kontakt skolen snarest hvis legen fraråder eleven å møte på skolen.
  • Vi oppfordrer elevene til å ta godt vare på hverandre og å hjelpe hverandre med å overholde smittevernreglene.
  • Alle skolens ansatte vil gjøre sitt ytterste for at elevene skal få et trygt og godt fellesskap, faglig og sosialt, fram til sommeren!