Briskeby videregående skole logo

Briskeby og coronaepidemien: Mandag. 23 mars.


Det er vanskelige tider for mange og som alle andre i skolesektoren så savner vi elevene våre fælt. Men, det er også meget vårlig på Østlandet og våre blide ansatte i elevtjenesten trår til der de kan for å forberede skolen og kampuset vårt på lysere tider. Samtidig jobber teknisk personale, lærere og elever med å få til undervisning og oppgaver over nett.  

Vi håper alle våre venner og elever holder seg friske og trygge!