Briskeby videregående skole logo

Briskeby og Coronaepidemien

 

For generelle råd og informasjon om Corona – sjekk Folkehelseinstituttets nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/