Briskeby videregående skole logo

Lillesøster flytter ut!

Som mange vet består HLF Briskeby kompetansesenter av flere virksomheter med ulike kjerneområder som er organisert i et konsern. Skolen er den eldste av disse virksomhetene, og i tillegg har vi HLFBriskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) og HLF Briskeby FoU.

RUT har opplevd sterk vekst og utvikling de siste årene. Det har medført plassproblemer. Etter en prosess med å finne egnede lokaler er det nå klart at RUT flytter fra lokalene de leier av Briskeby videregående skole i Lier, til Oslo, nærmere bestemt til Diakonissehuset Lovisenberg i Lovisenberggata 15A. Unntaket fra flyttingen er de utadrettede råd- og veiledningstjenestene mot ungdom.

RUT skal være i drift i nye lokaler fra og med 1. august 2020.
I praksis betyr dette at de tilbudene Briskeby har til ungdom fortsatt vil være lokalisert i Lier, mens tilbudene til voksne vil være i Oslo.

Vi ønsker å presisere at skoletilbudet opprettholdes og utvikles her i Lier.

Vi ønsker RUT lykke til på ferden og ser frem til fortsatt godt samarbeid i årene som kommer!