Briskeby videregående skole logo

Trusler mot skoler i Norge

Skjermdump fra Drammens Tidende.

Det har den senere tid vært en lang rekke av tilfeller av trusler mot skoler i Norge, spesielt i Østlandsområdet. Truslene har blitt distribuert via sosiale medier som Instagram og er av natur vage og lite spesifikke. Vi er en av skolene som har opplevd dette og har varslet politiet. 

Politiet etterforsker truslene og mener at formålet først og fremst er å skremme og skape uro, og anmoder derfor folk om å ta hverdagen som vanlig.

Vi følger nøye med på utviklingen, men underviser inntil videre som vanlig.

Les mer om saken i Drammens Tidende.