Briskeby videregående skole logo

Gjensyn med en vri

Agnes og Sine er audiologistudenter og går siste året på bachelorstudiet ved NTNU. De har denne høsten fordypningsmodulen “pedagogisk audiologi i videregående skole”. I noen uker har de hospitert hos oss. Det som gjør dette spesielt og morsomt, er at de begge er tidligere elever hos oss. Det har derfor vært et hyggelig gjensyn og inspirerende for oss å se at to av våre velger å utdanne seg for å jobbe med hørsel.   

Forleden hadde de et fremlegg for skolens ansatte hvor de presenterte en kortversjon av sine eksamensoppgaver som straks skal leveres. De har arbeidet med oppgavene sine mens de har vært på Briskeby og har hos oss observert kommunikasjon og tilrettelegging i forskjellige fag og på ulike trinn. De har også gjennomført to spørreundersøkelser, en blant elever og en blant lærere. I tillegg har de dybdeintervjuet en elev og hatt samtaler med flere av våre ansatte som lærere, rådgiver,  leder for miljøtjenesten og audioingeniør. 

Vi ønsker jentene lykke til videre på veien og har satt stor pris på å ha dem her!