Briskeby videregående skole logo

Vellykket studietur til Mary Hare

Ansatte ved Briskeby videregående skole besøkte nylig Mary Hare School i Newbury i England. Mary Hare School har samme tilnærming til undervisning av elever med nedsatt hørsel som Briskeby og vi har i mange år hatt kontakt med dem. Tidligere har også elever fra skolene besøkt hverandre. 

Her ble vi mottatt av skolens ledelse, rektor Peter Gale (Rektor/Principal) og Ann Mary Martin (Assisterende rektor). Skolen ligger i vakre landlige omgivelser vest for London og har totalt 241 elever fra 1 til 13 trinn.

Efter mottakelse viste elever fra øverste trinn oss rundt. Derpå fikk vi grundig innføring i prinsippene for undervisningen som i all hovedsak er som på Briskeby. Dette ble bekreftet under diskusjonen mellom fagpersonene ved de to søsterskolene.

En stor takk til Peter Gale og hans «staff»!