Briskeby videregående skole logo

Skolevalget 2019 på Briskeby

Skolevalget 2019 er overstått og resultatene foreligger. Nøkkelpunktene er en valgdeltakelse på 95% og Arbeiderpartiet (21,4%) og Fremskrittspartiet (26,2%) som valgets vinnere. 

Som så ofte i skolevalg er det relativt store variasjoner fra valg til valg. Årets detaljerte oversikt for Briskeby vgs sammen med historikk finner man på Norsk Senter for Forskningsdata sine nettsider.  Interesserte kan også sammenligne med landsoversikten.