Briskeby videregående skole logo

2016-17: en oppsummering og lykke til på ferden!

Futuristisk illustrasjon av rakett som flyr mot solaKlokken den har ringt ut for aller siste gang dette skoleåret. Masse nytt er lært, oppgaver levert, prøver gjennomført og byggesteiner lagt til livets fundament. Noen har fått oppleve fine forelskelser. Mange sterke vennskap og gode minner er skapt. 

Nå har lærere og elever har forlatt åstedet. Noen for godt. For alle vinder spres de. Et par smått legendariske lærere med mange tiårs fartstid på Briskeby går nå til pensjonisttilværelse og forhåpentligvis aktiv nytelse av otium. Et tjuetalls elever reiser videre på sin vei til mer utdanning og en spennende fremtid. Vi håper alle får fulle liv med de sorger, gleder og opplevelser som hører med.

Som skole er vi alltid opptatt av resultater og nå er det tid for å gjøre opp status. Vi er svært stolte den ekstremt lave strykprosenten på et par-tre prosenter ved de ordinære eksamener og så godt som ikke-eksisterende frafall. Dette er unikt i norsk sammenheng på videregående nivå og viser hva som er mulig med god tilrettelegging, oppfølging og trygge rammer. 

Vi ønsker alle elevene våre en herlig sommer. Vi takker lærere og andre ansatte for at dere er med på å gjøre Briskeby til slik et spesielt sted. Velkommen tilbake over sommeren.

Til slutt og ikke minst, vi ønsker avgangselevene alt det beste for fremtiden!