Briskeby videregående skole logo

Presentasjonssamling fra “Tinnitus – en folkehelseutfordring?”

Bilde av salen

Teleslynga er rullet inn, prosjektoren har kjølnet og ettertenksomme deltakere reist hjem, fulle av inntrykk og impulser. Vi som jobber på Briskeby og i HLF puster lettet ut etter et vellykket arrangement uten nevneverdige problemer. Til og med Skype-konferansen med WHO på stort lerret forløp så bra som teknologien tillater. Den 7. konferansen i rekken har vært en like positiv og konstruktiv opplevelse som de foregående og ytterligere befestet denne årlige tradisjonen som selve akslingen i årshjulet vårt. 

Rundt 120 deltakere, samt 70 ØNH-leger spesielt busset inn fra sitt høstmøte, skapte liv og engasjementet var tydelig. Et drømmelag av forelesere ble anført av headliner Pawel J. Jastreboff og flankert av knallsterke brukerinnlegg med de fremste norske fagpersonene som dessert. Dette gjorde konferansen til en happening av de sjeldne på tinnitusfeltet i Norge.

Vi offentliggjør nå en samling av artikler og presentasjoner fra konferansen. Samlingen er i .pdf-format og kan brukes både på skjerm, eller skrives ut. Vi har også en historisk oversikt over konferansene våre.

Med det vil vi takke alle deltakere, forelesere, ansatte og frivillige som muliggjorde konferansen!