Briskeby videregående skole logo

HLF Briskeby – et kraftsentrum

I anledning 60-årsjubileet deler vi en samling artikler som belyser HLF Briskebys historie og betydning. Artiklene ble opprinnelig publisert i HLFs fagblad “Din Hørsel”. HLF Briskeby tar ikke ansvar for eksternt innhold. 

Opprinnelig trykket i Din Hørsel nummer 5/2016.
Tekst: Tor Slette Johansen


Bilde av rektor Berit Tollefsen foran elever med plakat med teksten "hurra for Briskeby!"Berit E. Tollefsen med elever. Foto: Sindre Falk/HLF Briskeby

Da Hild Ingemann Knutzen og Norges Hørselslag ønsket de første elevene velkommen til handelsskole i Oslo i 1956, ante hun neppe at hun da satte i gang det som 60 år senere skulle bli et kraftsentrum for hørselsomsorgen i Norge.

Bilde av elever under portrettet av Hild I. Knutzen.
Tidligere elever under portrett av Hild I. Knutzen. Foto: Sindre Falk/HLF Briskeby

“Dette er et arbeidsområde som passer særlig godt for en hørselshemmet da en har mange arbeidsplasser på et kontor hvor en kan sitte i stillhet og ro med sitt arbeid og ikke behøver å være i direkte kontakt med publikum”, skrev Ingemann Knutzen om opprettelsen av handelsskolen i sin første femårsrapport.

Siden den gang har det vært en rivende utvikling. Briskeby videregående skole er i dag en moderne friskole med elever fra hele landet, eget skolebygg i Lier med et moderne hybelhus og ballbinge med teleslynge. Og i tillegg har det som i dag heter HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester utviklet seg fra å tilby voksenopplæringskurs for tunghørte til å bli et nasjonalt senter for hørselsomsorg – med utstrakt kursvirksomhet med egne kurs og i samarbeid med blant andre Helse Sør-Øst til storsatsing på kommunal hørselsomsorg i prosjektet En moderne hørselsomsorg i kommunene på Ringerike og i Hallingdal.

I sum et kraftsentrum for hørselsomsorgen både for unge og voksne i hele Norge.

 

DIN HØRSEL BRINGER HER EN OVERSIKT OVER NOEN SENTRALE BEGIVENHETER I BRISKEBYS LANGE HISTORIE.
 1952  En komité opprettet av Kirke- og undervisningsdepartementet anbefaler opprettelsen av en framhaldsskole for hørselshemmede.
 1956  Norges Hørselslag med initiativtager Hild Ingemann Knutzen i spissen får 30.000 kroner i tilskudd til oppstart av Frogner Handelsskole, et ettårig tilbud for 20 elever.
 1958  Hild Ingemann Knutzen ansettes som rektor, ved siden av jobben som sekretariatsleder i Norges Hørselsvern.
 1959  Skolen får egne lokaler i Eilert Sundts gate 33 på Briskeby i Oslo.
 1960  Toårig realskole opprettes.
 1961  Skolen bytter navn til Briskeby Høyere Almenskole.
 1963  Skolen får faste bevilgninger over statsbudsjettet, og blir Økonomisk gymnas.
 1960/70 Skolen gjennomgår tekniske og tidsmessige forbedringer.
 1974 Realskolen en saga blott. Endrer navn til Briskeby gymnas og Briskeby handelsskole.
 1979 Skoletilbudet deles i studieretningene handel/ kontorfag og almenfag.
 1986 Det første voksenopplæringskurset for tunghørte.
 1991 Stortinget vedtar at Briskeby skal være landsdekkende kompetansesenter for hørselshemmede.
 1993 Avtale inngår mellom Kirke- og undervisningsdepartementet og Hørselshemmedes Landsforbund om spesialpedagogiske kompetansefunksjoner. Tilbyr dagkurs. Endrer navn til Briskeby – HLFs skole og kompetansesenter.
 1994 Handel- og kontorfag legges ned.
 1997 Briskeby får ansvar for nasjonal rehabilitering innen tinnitus og CI.
 1999 Briskeby skole flyttes fra Oslo og starter opp i Lier 1. januar.
 2000-06 Sterk utvikling og vekst innen skolen og kompetansesenteret.
 2007 Berit E. Tollefsen tar over som rektor.
 2011 Nytt hybelbygg for 24 elever og ballbinge. Inge Bossen Thorsen blir leder for rehabilitering ved Briskeby kompetansesenter.
 2012 Skolen overføres til Privatskoleloven og virksomheten deles i to aksjeselskaper; Briskeby videregående skole og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT). HLFs bistandsprosjekt i Malawi starter, to lærere fra Malawi hospiterer ved skolen ett år. 
 2013 Rekordsøknad til skolen med 65 elever.
 2014 Rødbygget restaurert.
 2015 Ny paviljong for RUT åpnet.
 2016 Briskeby videregående skole fyller 60 år.

PS! Andre artikler i denne serien er: Rektoren og hennes hjertebarn, FoU – et nytt ben å stå på, Kronjuvelen HLF Briskeby

Les mer i Din Hørsel nr. 5/2016