Briskeby videregående skole logo

FoU – et nytt ben å stå på

I anledning 60-årsjubileet deler vi en samling artikler som belyser HLF Briskebys historie og betydning. Artiklene ble opprinnelig publisert i HLFs fagblad “Din Hørsel”. Briskeby videregående skole as tar ikke ansvar for eksternt innhold. 

Opprinnelig trykket i Din Hørsel nummer 5/2016. 
Tekst: Tor Slette Johansen


Bilde av HLFs forbundsleder Morten Buan
Foto: Tor Slette Johansen

HLF Briskeby kompetansesenter as vil få et nytt ben å stå på. Fra nyttår opprettes en ny enhet for forskning og utvikling basert på all den kompetansen skolen og etter hvert avdelingen for rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) har opparbeidet gjennom 60 år.

“Dette er HLFs gave til jubilanten. Jeg har fulgt skolen gjennom mange år og har, i likhet med alle i HLF, sterke følelser for kompetansesenteret vi møysommelig har bygget opp. Så ikke noe vil glede meg mer enn at denne utviklingen fortsetter og gjør Briskebys posisjon som et senter for hørselsomsorgen i Norge enda sterkere”, sier Morten Buan, forbundsleder i HLF og styreleder i Briskeby videregående skole as.

ET PEDAGOGISK SENTRUM
HLFs klare mål er å sikre skolen videre eksistens som et sikkerhetsnett for de mange hørselshemmede elevene som ikke går i eller får god nok oppfølging i vanlig videregående skole eller i knutepunktskoler.

“For oss er det viktig å ha et levende sted hvor vi kan bygge kompetanse for tunghørtpedagogikk. Vi ser nå at døveskolene forsvinner og med dem levende miljøer for tegnspråk. Statped vil overta mye av dette ansvaret, men de levende sentrene forsvinner. Derfor er det særs viktig at vi beholder miljøet for kompetent talespråklig undervisning ved Briskeby skole. Ikke bare for de elevene som går på skolen, men også som en arena for utvikling av pedagogikk for alle hørselshemmede elever ved andre skoler over hele landet.”

UNGDOMSSKOLE
Morten Buan mener tre faktorer er avgjørende for å videreutvikle HLF Briskeby som et verktøy for å nå forbundets overordnede målsetninger.

– “For det første må vi videreutvikle de utadrettede tjenester i RUT med basis i den kompetanse Briskebymiljøet har innen tunghørtpedagogikk, blant annet med rådgivning og lærerkurs. Dette er strategisk viktig, og her er vi avhengig av å ha Utdanningsdirektoratet med på laget. For det andre har vi lenge jobbet med å få på plass et tilbud for ungdomsskoleelever. Vi håper på midler fra Extrastiftelsen til en prøveklasse i Oslo fra neste høst, hvor vi jo har undervisningslokaler i Hørselens Hus på Bryn.”

FORSKNING OG UTVIKLING
Nyvinningen som HLFs sentralstyre nylig overrakte som gave til jubilanten fra «mor», er en ny enhet for forskning og utvikling som etter planen skal startes opp allerede fra nyttår.

– “Dette er en nyskapning for oss, med utgangspunkt i all den erfaring og kompetanse vi har opparbeidet oss gjennom de siste 60 årene. Vi etablerer med dette et nytt ben som kompetansesenteret kan stå på.

Ringeriksprosjektet, som nå er døpt om til En moderne hørselsomsorg og som er i gang med sitt arbeid med kompetanseøkning i 12 kommuner på Ringerike og i Hallingdal, er et meget godt eksempel på hva denne nye enheten vil arbeide med, og blir på mange måter et startgrunnlag for enheten. Kompetansen fra både skolen og RUT vil bli sentrale i dette arbeidet, med dokumentasjon og utvikling av tunghørtpedagogikk og hørselsomsorg generelt.”

STRATEGISK VIKTIG
Økonomisk satser HLF på at den nye enheten finansieres med prosjektmidler fra direktoratet, forhåpentligvis med prosjektmidler fra Extra-stiftelsen og med midler fra HLFs eget FoU-fond.

“Dette blir veldig spennende, og strategisk det viktigste grepet vi kan gjøre for utviklingen av tunghørt-pedagogikken og hørselsomsorgen i Norge”, sier Morten Buan.

PS! Andre artikler i denne serien er: HLF Briskeby – et kraftsentrum, Rektoren og hennes hjertebarn, Kronjuvelen HLF Briskeby

Les mer i Din Hørsel nr. 5/2016